Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pohja
 
Åminneforsin teollisuusalue ja kartano
 
Kuvaus:

Åminneforsin ruukki perustettiin 1875. Tältä ajalta ovat myös ruukin vanhimmat asuinrakennukset, tuotantorakennusten ja vesivoimalan ollessa vanhimmilta osin 1900-luvun alusta. Kartanon puinen päärakennus on 1770-luvulta. Ympäröivä maisema on muuttanut voimakkaasti luonnettaan sen jälkeen, kun kartanosta muodostettiin golfkeskus.