Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pohja
 
Brödtorpin kartano ja Bollstadin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pohjan järvialueen ja Pohjanpitäjänlahden väliin jää laaja tasainen viljelymaisema, jonka katkaisee vanha Rantamaantie. Ehjimmillään maisema-alue on Rantatien eteläpuolella.
-Brödtorpin kartano on keskiajalta periytyvä säteritila. Kartanon edustava päärakennus on rakennettu 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa ja muutettu nykyiseen asuunsa 1910-12. Sen pohjoispuolella on viiden 1900-luvun alussa rakennetun väenrakennuksen yhtenäinen ryhmä. Kokonaisuuteen liittyy joukko vanhoja talousrakennuksia kartanon kaakkoispuolella.
-Ramskullan kylämäen rakennukset muodostavat maisemallisesti eheän kokonaisuuden. Göksin ja Smedsin päärakennukset ovat 1800-luvun keskivaiheilta.