Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pohja
 
Kullanjärven-Tomasbölenlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pohjanpitäjänlahden ja Tenholan Gennarbynlahden pohjoispäät yhdistää länsi-itä -suuntainen laakso. Persbölessä maisema laajenee avaraksi viljelymaisemaksi. Alueen pitkästä asutushistoriasta kertovat lukuisat pronssikautiset röykkiöhaudat ja Tenholan puolella Bonäsin muinaislinna. Alueeseen liittyy myös varhaista teollisuushistoriaa Tomasbölessä sijainneen paperitehtaan ja Tenholan Kullassa toimineen masuunin muodossa.
-Tomasbölen paperimylly, maan ensimmäinen paperitehdas, oli toiminnassa 1667-1713. Muistomerkillä merkitty paikka on nyt vehmasta puronvarsilehtoa.
-Persbölessä on toiminut mylly ja saha, joista on jäänteitä maastossa Långträsketiin laskevan puron varrella. Persbölen rusthollin suurehko päärakennus lienee vuodelta 1914. Kokonaisuuteen kuuluu harmaakivinavetta ja joukko muita talosurakennuksia.
-Långträsketin pohjoisrannalla sijaitseva Vikanin huvila liittyy säveltäjä Martin Wegeliuksen elämään. Kaksikerroksinen hirsihuvila on rakennettu 1897 (H.Lindberg).
-Rantamaantien varrella sijaitsevat Persbölen koulut, joista vanhempi 1910-luvulta, nuorempi vuodelta 1920.