Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pohja
 
Vanha Hankoniemen maantie ja ympäröivä kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vanha Hankoniemen maantie, tie 103, muodostaa perinteisen yhdyssiteen Pohjan kirkonkylän ja Hankoniemen välille. Yleiseksi tieksi se muodostettiin vasta 1700-luvun lopulla. Sorapintainen, mutkitteleva tie on säilyttänyt hyvin perinteisen ilmeensä. Sen varrella on lukuisia kulttuurihistoriallisesti kiinnostavia rakennuksia ja maisemia. Edustavimmillaan maisemat ovat Sällvikin kartanon ja sen torppien kohdalla.