Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Siuntio
 
Siuntion kirkonkylä
 
Kuvaus:

Siuntion kirkonkylä on pääosin uusiutunut, mutta keskiaikainen kirkko yhdessä eräiden vanhojen rakennusten kanssa muodostaa selkeän kokonaisuuden, johon Siuntionjoen jokimaisema liittyy. Kirkonkylän kulttuurimaisemaan liittyy sen pohjoispuolella Suitian kartanoympäristö.
-Siuntion keskiaikainen, Pyhälle Pietarille omistettu kivikirkko on 1400-luvulta. Kirkkosali holvattiin kolmilaivaiseksi 1460-luvulla. Samassa vaiheessa päädyt saivat tiilikoristelunsa. Kirkkosalin fragmentaarisesti säilyneet kalkkimaalaukset ovat 1500-luvun alusta. Kirkko paloi 1823, minkä jälkeen sen vanhin osa, sakaristo sekä asehuone purettiin. Erillisen kellotapulin kivinen alaosa lienee kirkon ikäinen, hirsiosat ovat 1700-luvulta.
-Lähellä on suomalaisen kirkon (1600-luvulta 1800-luvun alkuun)paikka.
-Siuntion 1931 perustettuun kotiseutumuseoon kuuluu seitsemän rakennusta.
-Siuntion entisen kirkkoherranpappilan puinen päärakennus on vuodelta 1814. Paikka, jolla pappila sijaitsee on keskiajalta ollut pappilan käytössä. Pihan luhtiaitta on 1700-luvulta. Jokeen laskeutuva puisto periytyy 1700-luvulta.
-Tjusterbyn (Tyyskylän) kartano sijaitsee vanhan linnavuoren, Skällbergetin juurella. Empiretyylinen puinen päärakennus on siirretty 1896 Helsingistä.
-Kunnantalo Åvalla on rakennettu 1930-luvun alussa (A.Haga).