Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Siuntio
 
Suitian kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Erik Fleming rakennuttii Suitian harmaakivisen kartanolinnan1540-luvulla. Rakennusmestarina oli talinnalainen Tomas Tomasson. Samaan aikaan istutettiin kartanon puutarha. Linnan ylin kerros rakennettiin uudestaan 1760-luvulla. Vuosina 1898-99 rakennus sai nykyisen uusgoottilaisen asunsa. Pienempi sivurakennus on muurattu n. 1760. Talouspihan ympärillä on joukko vanhoja asuin- ja ulkorakennuksia. Kartanopuisto on vanhimmilta osin 1700-luvulta. Kartanosta johtaa kirkolle maisemallisesti arvokas lehtipuukuja. Kartanoalueen eteläpuolella avautuu laaja Kyrkån jokilaakso.