Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Siuntio
 
Siuntion rautatieasema ja asemanseutu
 
Kuvaus:

Siuntion rautatieasemaon rakennettu 1898-99 (B.Granholm) ja laajennettu 1913. Asema-alueeseen kuuluu asuinrakennus vuosisadan alusta sekä joukko ulko- ja varastorakennuksia. Asemanseudun rakennuskanta on monipuolista. Entinen kunnanlääkärin talo on vuodelta 1930. Alueen liikerakennuksista mainittakoon Siuntion Säästöpankin talo vuodelta 1936. Rautatien pohjoispuolella on joukko asuinrakennuksia, jotka muodostavat eheän kokonaisuuden.