Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Siuntio
 
Pikkalanjoen - Vikträskin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Laaja maisemakokonaisuus koostuu Sjundbyn kartano- ja jokimaisemasta, Vikträskin rantamaisemista, Kelan kartanosta sekä Pickalan kartano- ja jokimaisemasta.
-Sjundbyn kivisen kartanolinnan rakennutti n. 1560 Jaakko Henrikinpoika (Hästesko). Päärakennuksen nykyasu on 1800-luvun alusta. Kivinen panimo on 1760-luvulta ja sillan pielessä sijaitseva edustava kivinen viljamakasiini 1800-luvun alusta. Kartanon puisto on vanhimmilta osin 1800-luvun alusta.
-Sjundbyn kartanon eteläpuolella on Kapellbackenin kirkonraunio, mahdollisesti pitäjän ensimmäisen kirkon paikka.
-Kelan (Käla) kartanon päärakennus on saanut nykyisen asunsa 1900.Talousrakennukset ovat osin 1800-luvulta osin uudempia.
-Kelan rautatieasema on vuodelta 1903. Puistomaiseen asemalueeseen kuuluu joitakin vanhoja asuin- ja varastorakennuksia.
-Pickalan kartano sijaitsee muinaisen tärkeän satamapaikan ja vanhan Kuninkaantien välittömässä tuntumassa. Vanhan säterikartanon päärakennus on vuodelta 1850 (A.F.Granstedt). Kokonaisuuteen kuuluvat pakaritupa 1700-luvulta, pehtoorin talo 1800-luvun alkupuolelta, kivinavetta 1863, suuri tallirakennus on vuodelta 1912. Rakennusten ympäristö on hoidettua puistoa. Pikkalanjoen yli johtaa kaunis silta.