Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Siuntio
 
Kyrkån kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Siuntionjoen laajin yhtenäinen viljelymaisema levittäytyy Kyrkån varrella kolmen joen yhtymäkohdassa. Lukuisat peltoja halkovat koivukujat niiden päissä olevine tilakeskuksineen rikastavat avointa maisemaa.
-Gårdskullan tilan edustava päärakennus periytyy 1840-luvulta joskin se sai nykyisen asunsa 1917. Kartanonmäellä on lukuisia väen- ja talousrakennuksia. Tilan länsipuolella on 1910-luvulla rakennettu Villa Haga.
-Gårdsböle on Siuntion entinen kunnalliskoti. Sen päärakennus on 1890-luvulta ja henkilökunnan asuinrakennus vuodelta 1934.
-Maisemallisesti edustavasti sijaitsevan Grönkullan tilan päärakennuksen vanhimmat osat lienevät 1700-luvulta. Siihen liitettiin siipirakennukset 1924. Alueella on myös vanhoja talousrakennuksia.
-Gammelbygårdin, Pulkbackan ja Mörsbackan päärakennukset ovat 1800-luvun jälkipuolelta.