Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Siuntio
 
Skinnarsin ja Kvarnbyn jokilaakso
 
Kuvaus:

Siuntion kirkonkylän koillispuolella on kapea, maisemiltaan vaikuttava jokilaakso, jolla on pitkä asutushistoria. Joen varrella on ollut muinoin myllyjä ja Kvarnbyn kylään liittyy muistoja varhaisesta rautaruukkitoiminnasta.
-Skinnarsin kylän rakennukset Kurkis ja Passila istuvat kauniisti maisemassa.
-Kvarnbyn kartanon kaksikerroksinen, puinen päärakennus on rakennettu vuoden 1840 vaiheilla. Puistomaiseen kokonaisuuteen kuuluvat vanha väenrakennus, harmaakivinavetta ja komea riihi. Aleksis Kivi oleskeli Kvarnbyssä 1860-luvun alussa.