Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Siuntio
 
Björnträskin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Björnträskin järven ympäristö on ollut asuttua jo kivikaudella nykyisen, kiinteän asutuksen juontaessa keskiajalta. Järven ympärillä sijaitsevat Bläsabyn, Harvsin, Antbyn ja Övitsbyn kylät, joissa kaikissa on säilynyt vanhaa, maisemaan hyvin sopeutuvaa rakennuskantaa. Järven pohjoispäähän virtaa Palojoki.
-Övitsbyn kylämäellä on kolme tilaa, joista erityisesti Nedergårdin tilalla on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.
-Järven länsirannalla sijaitsevan Kanalan yksinäistilan kaksikerroksinen, aumakattoinen päärakennus on 1800-luvun alusta. Pihapiirissä on myös vanhoja talousrakennuksia.