Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Siuntio
 
Palojokilaakson kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Palojoen murroslaakso muodostaa poikkeuksellisen vaikuttavan, jyrkkien rinteiden saartaman maisemakokonaisuuden. Alueella on säilynyt kaksi vanhaatorppaa: Brännfors sekä lailla suojeltu Henriksfors.
-Brännforsin tilan pitkänurkkainen, vuoraamaton päärakennus on ilmeisesti 1800-luvun keskivaiheilta. Kokonaisuuteen kuuluu kolme vanhaa aittaa, 1900-luvun hirsinen navetta sekä muita talousrakennuksia.
-Henriksfors on Yövilän Ylitalon (Övitsby) taksvärkkitorppa. Vuoraamaton päärakennus lienee vuodelta 1828. Pihapiiri monine pienine vuoraamattominen rakennuksineen antaa aidon kuvan viime vuosisadan torpparimiljööstä.