Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Vanha kaupunki (Barckenin niemi) I, II ja IV kaup.osat
 
Kuvaus:

Tammisaaren kaupunki on perustettu 1546 ja sen ensimmäinen asemakaava noudatteli keskiaikaista traditiota. Barckenin niemi on säilyttänyt meidän päiviimme tämän vapaamuotoisen katuverkkonsa. Kaupunki kasvoi 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla koilliseen. Vanhan kaupungin puinen rakennuskanta on pääosin 1700- ja 1800-luvuilta. Tammisaari on yksi parhaiten säilyneitä puukaupunkejamme ja se oli varhaisimpia suojelukaavan saaneita kaupunkejamme 1950-luvulla. Nykyinen asemakaava on vuodelta 1987 (T.Tallqvist).
-Barckenini niemellä puukaupungin sydämessä sijaitsee Tammisaaren kivikirkko, joka on rakennettu 1650-luvulla. Täysin valmis se oli vasta 1680-luvulla. Muodoltaan tämä harmaakivikirkko länsitornillinen pitkäkirkko. Tulipalon tuhottua kirkon puurakenteet se uudistettiin 1820-30-luvuilla (1825, C.Bassi). Torni sai tällöin nykyisen muotonsa.
-Liinakankurinkadun ja Eteläisen Rantakadun varrella sijaitsevan Adolfssonin talon puinen päärakennus on rakennettu kahdessa vaiheessa. Länsipäässä oleva suurempi osa on peräisin 1700-luvun lopulta ja itäpää 1800-luvulta. Eteläisen Rantakadun varrella sijaitseva ulkorakennus on rakennettu 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa.
-Torin varrella oleva kaupungintalo on entinen yksityistalo1880-luvulta (S.Gripenberg), joka muutettiin nykyiseen asuunsa 1898 (Th.Höijer).
-Slottsbackenin mäellä on kivinen linnanraunio, jonka alkuperä on suurelta osin hämärän peitossa. Mahdollisesti kyseessä on 1500-luvun loppupuolen asuinlinna. Alkuperäisessä muodossaan linna on ollut suorakaiteen muotoinen ja siihen on liittynyt kaksi pyöreää tornia. Raunion lähellä on hrisinen Reuterin huvila vuodelta 1890 (J.Reuter).