Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Hagen ja Ramsholmen
 
Kuvaus:

Kaupungin lounaiskärjessä sijaitseva laaja lehtomainen Hagenin puistoalue on entistä latokaratnon hevoshakaa. Luonnonsuojelualaueena rauhoitettuun puistoon liittyy joukko vanhoja huviloita. Ramsholmenin lehtomaisemaan liittyy sekä luonnon- että kulttuuriarvoja. Alueesta muodostui kaupunkilaisten virkistysalue jo 1870-luvulla. Nykyisistä puistorakennuksista vanhimmat, buffetti ja grillitupa, lienevät vuosisadan vaihteesta.
-Villa Ormnäsin edustava ja monimuotoinen huvilarakennus on vuodelta 1885.
-Villa Snäcksundin huvila on rakennettu 1857. Alussa huvilaan liittyi myös kievaritoimintaa.