Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Dragsvikin kasarmialue ja Tammiharjun sairaala-alue
 
Kuvaus:

Dragsvikin kasarmialue rakennettiin venäläisille joukoille 1911-12. Kasarmit ovat peittämättömästä punatiilestä. Kaikkiaan rakennuksia on kolmisenkymmentä. Varuskunta-alueen itäpäässä on kuitenkin sotilaselämään liittyvä rakennus, joka on huomattavasti vanhempi. Dragsvikin kapteeninpuustelli perustettiin jo 1600-luvulla ja sen puinen, 1792 valmistunut sivurakennus toimii museona. Sotien välisen ajan kasarmialue oli punavankileirinä. Kasarmialueeeen liittyy sen länsipuolella sijaitseva Tammiharjun mielisairaala, joka sijoittui 1924 aluksi venäläisten rakentamiin tiilikasarmeihin. Rakennuksia korjattiin sairaalakäytöön E.A.Kranckin johdolla. Sairaalan kolmikerroksinen päärakennus valmistui 1930 (A.Mörne). Alueella on lisäksi joukko henkilökunnan asuinrakennuksia 1940- ja 1950-luvuilta.