Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Raaseporinjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Raaseporinjoen kulttuurimaisemassa on harvinaisella tavalla aistittavissa alueen muinoin keskeinen merkitys. Jokivarren vaihtelevat, mäkirinteitä myötäilevät peltoalat, vanha tiestö ja jyrkät kalliorinteet aikaansaavat toisaalla tasapainoisia, toisaalla dramaattisia maisemakuvia. Tällainen on erityisesti jyrkältä kalliolta kohoava Raaseporin linnanraunio. Snappertunan kirkonkylä on puolestaan tyypillinen uusmaalainen, hyvin säilynyt kyläkokonaisuus.
-Raaseporin linna rakennettiin Bo Joninpoika Gripin johdolla ilmeisesti 1370-luvulla. Korkealle silokallioille vaiheittain pystytetyn linnan kehämuuri on muodoltaan hevosenkenkämäinen. Varsinaiseen päälinnaan liittyi kaksi esilinnaa. Suuren pyöreän tornin, rundellin rakentaminen ajoittuu 1400-luvun jälkipuolelle. Linnan vieressä on keskiajalla ollut Tunan kauppapaikka, joka siirrettiin myöhemmin kirkonkylän maille. Raaseporin linna jäi käytöstä 1550-luvulla ja se rappeutui. Entistämistyöt käynnistyivät 1800-luvun lopulla ja ovat jatkuneet meidän päiviimme.
-Snappertunan kirkonkylän maisemaa hallitseva puukirkko on rungoltaan 1680-luvulta mutta nykyisen muotonsa se sai 1797. Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko, jonka kuoripäädystä ulkonee sakaristo. Erillinen kellotapuli on vuodelta 1776. Kirkkoa ja tapulia ympäröi tuuhea, kiviaidan rajaama hautausmaa.
-Kirkkoherranpappilan, entisen kappalaisenpappilan, puinen päärakennus on vuodelta 1840. Pihapiiriin liittyy joukko vanhoja, hirsisisä talousrakennuksia. Pappilan alueeseen liittyvät entinen pitäjäntupa 1840-luvulta ja lainamakasiini 1700-luvulta.
-Snappertunan kotiseutumuseo, Forngården, on saanut alkunsa 1930-luvulla. Alueelle on siirretty vanha saaristolaistalo ja talousrakennuksia eri puolilta pitäjää.
-Pitäjän ensimmäinen kansakoulu, Finnäsin koulu, on vuodelta 1878.
-Kirkon eteläpuolella sijaitseva seurantalo Tunaborg on vuodelta 1909.
-Keskiaikaisperäisen Turku-Viipuri rantatien alinen linjaus yhtyy maisema-alueella Tammisaaresta tulevaan vanhaan tielinjaan.