Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Snappertunan - Fagervikin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Snappertunanjoen länsi-itä -suuntainen viljelylaakso muodostaa kaunnin, tasapainoisena säilyneen maisemakokonaisuuden, jonka osasina ovat keskiaikaisperäinen Rantamaantie ja mäkirinteille sijoittunut asutus. Se on osa laajempaa Raaseporin, Snappertunan kirkonkylän, Karjaan Finbyyn ja Inkoon Fagervikin maisemakokonaisuutta. Vanhaa rakennuskantaa on mm. Brobyn kylämäellä, Åsenbyn kylässä, Husqvarnin tilalla, Fagernäsin kylässä.
-Raaseporin everstinpuustellin nykyine päärakennus, aiempi sivurakennus, on 1700-luvun keskivaiheilta. Nykyinen asu lienee 1920-luvulta. Puistomaiseen pihaan liittyy vanhoja talousrakennuksia.
-Antbyn kylämäellä ovat Sonan ja Backersin päärakennukset 1800-luvulta ja Grindesin päärakennus 1900-luvun alusta.