Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Båsan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Båsan kylä sijaitsee meren rannalla vanhalta Rantamaantieltä etelään johtavan kylätien varrella. Kylän pellot ovat Västerfjärdenin koillisrannalla. Kyläkeskuksen muodostavat Jofsin, Jeppansin ja Klemetsin vanhat rakennukset.
-Jofsin päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta. Pihapiirissä on vanha luhtiaitta, harmaakiviset makasiini ja navetta. Tilan vanha, 1839 rakennettu riihi on Stakanäsin tien varressa.
-Klemetsin päärakennus on 1800-luvun jälkipuoliskolta. Pihapiiriä rajaavat entinen syytinkirakennus ja harmaakivinavetta vuodelta 1878. Tien toisella puolen on Jeppansin entinen, päreillä vuorattu päärakennus.