Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Gullön kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Gullön saaren pohjoisniemellä sijaitseva Gullön kartano muodostaa sitä kehystävine peltoineen ja tammimetsiköineen arvokkaan kokonaisuuden. Puiston ympäröimä puinen päärakennus on vuodelta 1763. Se on kaksikerroksinen ja aumakattoinen. Lähellä on mansardikattoinen pehtoorin asuinrakennus. Kokonaisuuteen kuuluu joukko 1700- ja 1800-lukujen talousrakennuksia, joukossa komea kivinavetta 1860-luvulta. Vanha ranta-aitta on tiettävästi entinen optisen lennättimen rakennus Krimin sodan ajalta.