Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Skåldön kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Tammisaaren eteläiseen saaristoon kuuluvaa Skåldön kylää ympäröivät kauniit merenrantapellot. Kylän tilakeskukset sijaitsevat varsin hajallaan. Kylän julkisista rakennuksista vanha koulu on vuodelta 1902 ja seuratalo Skärhälla vuodelta 1910. Vaikka kylän kulttuurihistoriallinen arvo perustuu sen yleisilmeeseen, voidaan yksittäisistä tiloista mainita Västergårdin, Östergårdin ja Backan rakennusryhmät.