Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Tammisaaren saaristo; Alglo, Tovö, Espingskär ja Busö
 
Kuvaus:

Tammisaaren ulkosaaristossa on säilynyt joukko arvokkaita kalastajatiloja Alglon, Tovön, Espingskärin ja Busön saarilla.
-Alglon tilan rakennukset sijaitsevat saaren etelärannalla suojaisassa poukamassa. Asuinrakennus lienee 1800-luvun keskivaiheilta. Kokonaisuuteen kuuluvat hirsiset aitta ja venevaja sekä uudempi asuinrakennus.
-Tovön saareen liittyy muistoja Zacharias Topeliuksesta, joka oleskeli täällä kesän 1871. Saaren koillisrannalla sijaitseva asuinrakennus on 1900-luvun alusta hirsisten talousrakennusten ollessa vanhempia. Pohjoisrannalla on tyypillinen sotien jälkeinen kalastajatila.
-Espingskärin kaksi tilaa Västergård ja Östergård sijaitsevat saaren etelärannalla. Ne muodostavat kylämaäisen kokonaisuuden. Rannassa, laiturin tuntumassa on joukko venevajoja.
-Busö on vanha luotsi- ja satamasaari. Tilan päärakennus on rakennettu kolmessa vaiheessa, 1740, 1828 ja vuonna 1900. Päärakennuksen vieressä on toinen, niin ikään 1700-luvulta periytyvä asuinrakennus. Rannassa on vanha venevaja.