Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Jussarö
 
Kuvaus:

Jussarön saarella on vankka sijansa maamme merenkulun historiassa. Seudun magneettiset häiriöt vaikeuttivat pitkään laivaliikennettä. Saarelle sijoitettiin luotsi 1800-luvun alussa ja majakka saarelle pystytettiin 1890 (raäjäytettiin 1940). Saaren malmivarat löydettiin 1834, minkä jälkeen niitä louhittiin vuoteen1861 ja uudestaan 1961-67. Alueella on eri-ikäisiä kaivosrakennuksia ja -rakenteita.