Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lappeenranta
 
Keskuspuisto
 
Kuvaus:

Lappeen ja Lappeenrannan seurakuntien yhteiset kirkot sijaitsivat 1600- ja 1700-luvuilla Lappenrannan Linnoituksessa. Nykyiselle paikalleen Lappeen suuri puukirkko rakennettiin 1792-94 (J.Salonen). Malliltaan se on itäsuomalainen kahtamoinen l. kaksoisristikirkko, jonka ristisakarat kapenevat ulospäin. Sakaroiden päässä ovat vielä eteiset. Pyramidimainen vesikatto päätyy kahdeksankulmaiseen kellotorniin. Kirkko restauroitiin jo 1929 (J.Viiste). Erillinen kellotapuli pystytettiin Keskuspuistoon 1856 (E.B.Lohrmann). Puiston eteläpuolella on vanha hautausmaa ja siihen liittyvä suuri sankarihautausmaa.