Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Tenholan kirkonkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Tenholan kirkonkylän vanha liikekeskus on sijoittunut nauhamaisesti kylätien varteen. Keskiaikainen kirkko sijiatsee Bromarviin johtavan tien varrella.
-Tenholan keskiaikainen, Pyhälle Olaville nimetty kivikirkko on rakennettu sakaristonsa osalta mahdollisesti jo 1200-luvulla. Runkohuone ja siihen liittyvä asehuone on muurattu 1300-luvun loppupuolella tai 1400-luvun alussa. Kolmilaivainen kirkkosali holvattiin 1400-luvun keskivaiheilla (Pietari Kemiöläisen koulukunta). Keskilaivaa kattavat tähtiholvit ja sivulaivoja ristiholvit. Päätyjen tiilikoristelu on samalta ajalta. Kirkkosalin kahdeksankulmaiset pilarit on koristeltu 1675 luterilaisaiheisin al secco-maalauksin. Kirkon vesikattoa on madallettu 1812Erillisen kellotapulin kivinen alaosa on keskiajalta ja sen puinen yläosa vuodelta 1761 (A.Piimänen). Vanhalle kivimuurin ympäröimälle hautausmaalle on käynti keskiaikaisen katetun kiviportin läpi. Hautausmaalla on Prästkullan ja LIndön kartanoiden hautaholvit 1700- ja 1800-lukujen vaihteesta. Uudempi hautausmaa on Bromarvintien toisella puolen.
-Kirkon länsipuolella, historiallisella pappilanpaikalla sijaitsee kirkkoherranpappilan puinen päärakennus on vuodelta 1837. Puistomaiseen pihapiiriin liittyy toinen asuinrakennus ja luhtiaitta 17000-luvulta. Ulompana on kuonatiilistä muurattu navetta.
-Tenholan kunnantalo on rakennettu 1908-09 (Hj. Åberg). Sitä vastapäätä on kirkonkylän entinen kansakoulu Snicknäs, joka on rungoltaan osin 1800-luvun alkupuolelta. Kouluksi se laajennettiin 1880.
-Tenholan kotiseutumuseo, Tenala Hembygdsmuseum, on muodostettu alkuperäisellä paikallaan olevan, 1850-luvulla rakennetun asuinrakennuksen pihapiiriin. Alueelle on siirretty luhti ja paja Gennarbystä, vanha pitäjän lainajyvästö sekä ruoka-aitta Enbackasta.
-Vaivaistalona toimineen Sockenbackan rakennus on vanhimmilta osin 1700-luvulta, ulkoasun ollessa viime vuosisadan jälkipuolelta.
-Bygdegården on Tenala Ungdomsföreningenin seuratalo vuodelta 1935 (K.A.Nystén).