Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Lindövikenin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Lindövikenin rantamaisemia leimaa poikkeuksellisen voimakkaasti pitkään jatkunut kartanokulttuuri. Alueen pitkästä asutushistoriasta kertovat mm. pronssikauden löydöt lahden eteläpuolella. Lahden pohjoispuolella kulttuurimaisema seurailee kauniisti linjautuvaa Bromarvin harjutietä.
-Tammien kehystämän Bromarvintien varrella sijaitseva Lindön kartano on vanha rälssisäteri, jonka päärakennus on vanhimmilta osin 1820-luvulta. Nykyinen klassistinen asu on pääosin 1930-luvun korjauksesta (R.Gustafsson). Pihapiiriä rajaava sivurakennus on mahdollisesti 1700-luvulta. Päärakennusta ympäröi vanha puisto. Pääosa talous- ja väenrakennuksista sijaitsee Bromarvintien pohjoispuolella. Täällä kulttuurimaisema avautuu pitkin Gretarbyvikenin rantoja. Gretarbyn rusthollin päärakennus on 1800-luvun jälkipuolelta. Lindön maisemakokonaisuuteen kuuluvat vielä maantien varrella oleva entinen kansakoulu 1910-luvulta sekä tästä lounaaseen sijaitseva Tapelsin tila, jonka päärakennus on vuodelta 1928 (K.Lindahl) ja talouskeskus pehtoorin asuntoineen samaten 1920-luvulta (C.Frankenhaeuser).
-Lindövikenin eteläpuolella sijaitsevaa Prästkullan kartanon rakennusryhmää ympäröivät laajat peltoalueet. Prästkulla on keskiajalta periytyvä rälssisäteri. Kartanon puinen päärakennus on vanhimmilta osin 1700-luvulta. Rakennusta on jakettu 1868 ja muutettu 1925. Symmetristä pihaa reunustavat tiiliset, rapatut tallirakennukset 1780-luvulta, harmaakivinavetta 1800-luvun lopulta ja vilja-aitta vuodelta 1819. Tien varressa on entinen viiinanpolttimo 1800-luvun alkupuolelta. Maisema-alueeseen liittyy myös Prästkullan koulu 1890-luvulta.
-Lindövikenin länsirannalla, vanhan kylätien varrella sijaitsee Karsbyn kartano, niin ikään vanha rälssisäteri. Lehtipuukuja johtaa kartanokeskukseen, jossa on kaikkiaan kolmisenkymmentä rakennusta. Kartanon nykyinen, puinen päärakennus on vuodelta 1851. Miespihaa rajaava manasardikattoinen siipirakennus 1700-luvulta on aiempi päärakennus. Talouspihan navetta- ja tallirakennukset ovat 1910-luvulta, muiden ollessa nuorempia. Kartanon ympäristössä on lisäksi lukuisia vanhoja väenrakennuksia.