Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Svenskbyån - Olsbölen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kantatie 52:n molemmin puolin levittäytyy Svenskbyån juoksua seuraileva viljelymaisema, jonka kohokohtina ovat Olsbölen ja Västankärrin vehmaat kartanoympäristöt. Kantatien eteläpuolella kulkee vanha Turku-Viipuri rantamaantien linja. Tien varrella on säilynyt yksi sen kievareista, Olsbölen kestikievari, joka on rakennettu 1836.
-Olsbölen kartanokeskus sijaitsee tiiviinä ryhmänä peltoaukealta kohoavalla kumpareellaan. Päärakennuksena on vanha, mansardikattoinen renkitupa, joka lienee vanhimmilta osin 1700-luvun lopulta. Toinen, alkuaan kaksikerroksinen asuinrakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Nykyasunsa se on saanut 1870-luvulla (J.Basilier). Mäen juurella sijaitsevat harmaakiviset navetta ja talli.
-Västankärrin kartanon rakennusryhmä sijaitsee Trollshovdaan vievän vanhan tien varrella. Puukujanne johtaa kartanopihaan, jossa puinen päärakennus on vuodelta 1784. Pihan itäsivulla on toinen asuinrakennus vuodelta 1855 ja länsisivulla luhti, jonka alla oleva kellari on vuodelta 1777. Kartanopuisto on uudistettu 1934 (P.Olsson). Talousrakennuksista vilja-aitta on 1700-luvun lopulta sekä viinanpolttimo ja harmaakivinavetta 1850-luvulta. Kokonaisuuteen kuuluu ryhmä väenrakennuksia.
-Svenskbyn koulurakennus on vuosisadan vaihteesta. Svenskbyn tilakeskukset sijaitsevat vanhan maantien varrella. Vanhaa rakennuskantaa on mm. Östergårdin, Lillgårdin ja Storgårdin tiloilla sekä Finbyn Postissa.