Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Kvigos ja Trollshovdan tie
 
Kuvaus:

Kvigosin torppa-alue antaa poikkeuksellisen hyvin säilyneen kuvan 1800-luvun länsiuusmaalaisesta torpparimiljööstä. Tilat ovat entisiä Lindön kartanon torppia ja ne sijaitsevat hajanaisesti metsärinteellä Trollshovdasta tulevan tien varrella. Asuinrakennuksista Stens, Mellanstuga ja Uppstuga ovat 1790-luvulta. Ne ovat säilyneet likimain alkuperäisessä asussaan. Lähempänä rantaa oleva Nerstu on 1850-luvulta ja Norrgård tämän vuosisadan alusta. Trollshovdan ruukinalueella on säilynyt hiiliuuneja, konttori ja vanha satamapaikka.