Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Gennarbyvikenin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Hankoniemen pohjoispuolen kapea ja syvälle sisämaahan tunkeutuva Gennarbyviken muodostaa laajan ja maisemallisesti vaikuttavan kokonaisuuden erityisesti lähestyttäessä kantatie 52:tä idästäpäin. Maisema-alueen pohjoisosassa on laaja Fastarbyslätteinin viljelyaukea Bonäsinjoen molemmin puolin. Alueen vanhasta asutuksesta kertovat Bonäsin linnavuori ja rautakautiset kalmistot. Lahden pohjukassa on vanha Gennarbyn kartano, lahden keskivaiheilla Krokbyn kartanomiljöö. Oman kokonaiuutensa muodostavat Tenholan vanhainkoti 1890-luvulta sekä siihen liittyvä kappalaisenpuustelli Asplund, jonka puinen päärakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1786.