Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Riilahden kartano, puisto ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Riilahden kartano sijaitsee meren rannalla Bromarvin kirkonkylän kaakkoispuolella. Kartanon pellot muodostavat etelä-Pohjois -suuntaisen avoimen viljelylaakson, jota reunustaa lännestä kuiva kangasmetsä ja idässä Storön salmi. Storön ja Prästön välisellä merenselällä käytiin 27.7.1714 kuulu Riilahden meritaistelu, jossa venäläinen kaleerilaivasto löi ruotsalaisen laivasto-osaston. Venäläiset pystyttivät 1914 taistelun 200-vuotismuistoksi suuren obeliskin, joka sai itsenäisyyden aikana rinnalleen ruotsalaisten muistoa kunnioittavan obeliskin. Riilahti on vanha allodiaalisäteri, joka siirtyi 1725 Aminoff-suvulle. Se on ollut siitä lähtien saman suvun hallussa lyhyttä välivaihetta lukuunottamatta. Kartanon puinen päärakennus on rakennettu 1803-06 (P.Granstedt) ja laajennettu siivellä 1842 (G.T.Chiewitz). Laaja kartanopuisto on istutettu samaten 1800-luvun alkuvuosina. Siihen kuuluu rannan kivinen pyörötemppeli. Talousrakennuksista talli- ja vaunuliiteri ovat ilm. Chiewitzin käsialaa. Uusgoottilaisen kellotornin piirsi C.J.von Heideken. Kartanokeskuksen länsipuolella sijaitsevat navetta, meijeri ja väenasunnot. Kartanoon johtavat peltojen poikki vanhat tammikujat.