Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Vättlaxin kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Bromarvin kylistä eteläisin, Vättlax, sijaitsee nauhamaisena kauniisti mutkittelevan sorapintaisen tien varrella. Ympäröivät peltoalat ovat pienialaisia ja ympäristössä on yhä nähtävissä hakamaita perinteisen maankäytön jäljiltä. Kylän rakennuskanta on ajallisesti monipuolinen aina 1800-luvun alusta alkaen. Vanhoja rakennuksia on mm. Hummelbackenin pihapiirissä, jossa päärakennus on vuodelta 1803, luhtiaitta 1700-luvulta ja siivetön tuulimylly vuodelta 1864. Västergårdenin päärakennus on niin ikään vuodelta 1803 ja komea kivinavetta 1850-luvulta minkä lisäksi tilalla on vanhoja väenrakennuksia. Kylän entinen kansakoulu on 1910-luvulta.