Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammisaari
 
Skogbyn sahan työväenasunnot
 
Kuvaus:

Skogbyn höyrysaha perustettiin 1888. Nykyiset tuotantorakennukset ovat varsin uusia, vanhimmilta osin1950-luvulta mutta sahatyöläisten asuntoalueen vanhimmat rakennukset ovat perustamisen ajoilta. Kokonaisuutena alue antaa havainnollisen kuvan työväestön asuinolojen kehityksestä 1880-luvulta 1950-luvulle. Oman lisänsä alueen ilmeelle antavat viime sotien aikaiset betonibunkkerit, jotka liittyivät Harparskogin-Skogbyn puolustuslinjaan.