Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Eno
 
Sarvingin kyläalue
 
Kuvaus:

Sarvingin kylä sijaitsee kaakko-luode -suuntaisena Enon kirkonkylän ja Tuupovaaran välisen maantien varrella. Kylän asutus on sijoittunut nauhamaisesti maantien varteen Murhivaaran ja Nälkävaaran rinteille. Kylän maisemakuvaan on vaikuttanut Sarvingin järvenlasku 1743, yksi varhaisimmista järvenlaskuista maassamme. Jokivarressa on vanha vesimylly sekä uittoränni 1950-luvulta.