Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Eno
 
Saapaskosken kanava
 
Kuvaus:

Saapaskosken sulkukanava on rakennettu 1877-78. Alkuaan puiset sulut korvattiin kivisuluilla 1912-13. Sulkupadot on myöhemmin purettu. Koivikon keskellä on kanavanvartijan puinen asuinrakennus.