Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Mikkeli
 
Emolan esikaupunkialue
 
Kuvaus:

Emolan esikaupunkialue on rakentunut Rouhialan tilan maille vapaasti 1860-luvulta1920-luvulle. Alue liitettiin Mikkelin kaupunkiin 1931 ja se sai pian tämän jälkeen asemakaavan (O-I.Meurman). Osittaisesta uudistumisesta huolimatta kaupunginosa on säilyttänyt omaleimaisen tunnelmansa. Rouhialanjoen varrella on yhä toimintakunnossa oleva Hauskan mylly.