Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ilomantsi
 
Möhkön ruukinalue ja kylä
 
Kuvaus:

Möhkön järvimalmiruukki aloitti toimintansa 1849. Varsinaiset ruukin tuotantorakennukset ovat pientä pajaa lukuunottamatta hävinneet, mutta paikalla on yhä runsaasti näiden jäännöksiä sekä edustava ruukinkartano vuodelta 1849. Siinä toimii nyt Möhkön ruukkimuseo. Vanha ruukin kansakoulu 1800-luvun jälkipuolelta on säilynyt. Möhkön nelisulkuisen kanavan jäänteitä on kunnostettu ja osin rekonstruoitu viime vuosina. Möhkön maisemakuvalle antavat oman leimansa jokivarsien puistomaiset puustot. Ruukinalueella ja sen lähistössä on runsaasti jälkiä viime sotien taisteluista.