Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ilomantsi
 
Mekrijärven kylä
 
Kuvaus:

Mekrijärvi on Pohjois-Karjalan vanhimpia kyliä. Se on saanut kiinteän asutuksen jo 1400-luvulla. Mekrijärven ja Koitajoen välisellä kannaksella sijaitsevassa kylässä on säilynyt vanhaa rakennuskantaa raitin varsilla ja tilusteiden päissä. Merkittävin rakennusryhmä on Sissolan vanha pihapiiri. Runonlaulaja Simana Sissonen asui talossa 1800-luvun alkupuolella. Kylän entisessä kansakoulussa toimii Mekrijärven tutkimusasema. Koulurakennus on vuodelta 1924 (Arkkitehtitoimisto Borg-Sirén-Åberg).