Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Joensuu
 
Utran kanava ja teollisuusalue
 
Kuvaus:

Utrankosken ympäristöllä on huomattava asema maamme liikenne- ja teollisuushistoriassa. Varhaisimmat vesirakentamistoimet suoritettiin jo 1700-luvulla Jaakko Stenius vanhemman toimesta. Paikalle perustettiin vesisaha 1780-luvulla. Nils Ludvig Arppe rakennutti Utraan 1832 yhden maamme varhaisimmista sulkukanavista. Siitä on yhä rauniot jäljellä. Nykyisen sulun (1948-51) yli vievä rautasilta on vuodelta 1854. Se on tuotu Saimaan kanavalta. Alueella on jälkiä sahoista ja lasitehtaasta.
-Utran puukirkko on rakennettu 1894-95. Siinä on käytetty harvinaista pystyhirsisalvosta. Muodoltaan se on tornillinen pitkäkirkko.
-Utran tehtaankoulu perustettiin 1861 ja nykyinen koulurakennus valmistui 1883.