Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Joensuu
 
Pielisjoenlinna
 
Kuvaus:

Pielisjoenlinnan puhtaaksimuurattu tiilirakennus on rakennettu kruununviljavarastoksi 1849-52 (E.B.Lohrmann). Rakennus muutettiin suojeluskuntapiirin toimitaloksi 1920-luvun lopulla (Frosterus & Gripenberg). Nykyisin siinä toimii Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitos. Makasiinilla on monumentaalisen sijaintinsa vuoksi merkittävä asema Joensuun kaupunkikuvassa ja Pielisjoen maisemassa.