Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Joensuu
 
Hasanniemi
 
Kuvaus:

Pielisjoen suulla sijaitseva Hasanniemen - Koivuniemen alue sai ensimmäisen asemakaavansa jo 1848 kun koko jokiranta varattiin satamatoiminnoille. Kaava ei kuitenkaan toteutunut ja paikalle nousi 1800-luvun lopulla säätelemätöntä rakennuskantaa. Niemen kärki kaavoitettiin 1928 puistoksi. Alueella on alun toistakymmentä asuinrakennusta ulkorakennuksineen. Noin puolet rakennuksista on rakennettu 1930-luvun jälkeen.