Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Joensuu
 
Penttilän saha
 
Kuvaus:

Penttilän saha perustettiin höyrysahana 1871. Tuolta ajalta on peräisin Penttilän hovin puinen päärakennus. Nykyinen kookas saharakennus on vuodelta 1918. Yhdessä muiden vanhojen tuotantorakennusten kanssa sillä on huomattava asema Joensuun rantamaisemassa.