Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kesälahti
 
Hummovaaran kylämaisema
 
Kuvaus:

Hummovaaran kylämaisemalle antavat vanhat uhrikivet sekä ns.Lönnrotin petäjä, jonka juurella Elias Lönnrotin sanotaan laulattaneen 1828 Juhana Kainulaista.