Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kitee
 
Puhoksen teollisuusalue, kartano ja kylä
 
Kuvaus:

Puhoslahden ja Puhoslammen välissä sijaitsevan Puhoksen ruukinalueen teollinen perinne ulottuu vuoteen 1774, jolloin Puhoksen saha aloitti toimintansa. Puhos oli 1800-luvun alussa Nils Ludvig Arppen omistuksessa. Telakkatoiminta käynnistyi alueella 1829 ja konepaja toimi 1874-93. Maamme ensimmäinen höyrylaiva, Ilmarinen valmistui täällä 1833. Tuotantorakennuksia ei alueella ole säilynyt muuta muutoin rakennuskanta on monipuolista ja historiallisesti kerroksista. Vanhan saha-alueen tienoilla on säilynyt mylly. Puhoksen satama muodostaa arvokkaan miljöökohteen. Ns. Mustosen kanava on muistona yrityksestä kanavoida Pyhäjärven ja Oriveden välinen kannas.
-Vanhaan ruukinalueeseen liittyy valtatien itäpuolella, Ätäskön rannalla, Koivikon hovin päärakennus, joka on nykyisin Kiteen maatalousoppillaitoksen ja koulutilan käytössä, on vanhimmilta osin 1850-luvulta. Rakennusta on jatkettu 1899 ja 1914. Hoviin johtaa maisemallisesti merkittävä tie. Alueeseen liittyy vanha lehtikuusipuisto.