Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kontiolahti
 
Mönnin kylä ja Tohmajärven vanha maantie
 
Kuvaus:

Mönnin kylä on osa laajempaa vaarakylien maisemakokonaisuutta, jonka vanha Tohmajärven tie yhdistää. Kylän asutus on sijoittunut nauhamaisesti tien varteen. Tohmajärven vanha maantie on peräisin 1600-luvulta. Sen varsilta avautuu mahtavia näkymiä aina Kangasvedelle saakka.