Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kontiolahti
 
Selkien kylä ja Tohmajärven vanha maantie
 
Kuvaus:

Selkien kylä on osa laajempaa vaarakylien maisemakokonaisuutta, jonka vanha Tohmajärven tie yhdistää. Kylän asutus on sijoittunut nauhamaisesti tien varteen. Rakennuskanta on vaihtelevaa, vanhimmat pihapiirit ovat viime vuosisadalta. Tohmajärven vanha maantie on peräisin 1600-luvulta. Se johtaa kylästä pohjoiseen Mönnin kylään ja etelään Heinävaaran kylään. Sen varsilta avautuu mahtavia näkymiä aina Kangasvedelle saakka.