Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Mikkeli
 
Porrassalmen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Mikkelin kaupungin puolella Porrassalmen kulttuurimaisema avautuu laajana vanhalta Mikkelin ja Lappeen väliseltä maantieltä. Alue on asutushistorialtaan Savon vanhinta ja se on muinaisen hallintopitäjän keskus. Maisemallisesti merkittävään Porrassalmen harjuun liittyy lukuisia muistoja vuoden 1789 taistelusta.
-Alueen lukuisista vuosisadan vaihteen huviloista on edustavimpia Ritvala.
-Moision sairaala-alue on syntynyt vanhan kuninkaankartanon ja virkatalon paikalle. Sairaalan vanha osa on rakennettu piirimielisairaalaksi 1929-30 (A.Mörne). Samalta ajalta on puinen ylilääkärin asunto, nykyinen päiväkoti.
-Annilan vanhaan ratsutilaan liittyy niin teollisuushistoriallista kuin henkilöhistoriallistakin merkittävyyttä. Puisen päärakennuksen vanhimmat osat ovat 1700-luvulta, nykyasu 1800-luvun puolivälistä. Siihen liittyy lähes umpinainen miespiha ja karjapiha.
-Haahkalan Silvasti ja Tuukkalan Simola edustavat alueen talonpoikaista rakennusperinnettä.
-Tuukkalan kasarmit rakennettiin Mikkelin reservikomppanialle 1883-86 (A.Loenbom). Alueella on säilynyt 12 puista kasarmirakennusta. Lähellä on kuuluisa Tuukkalan rautakautinen kalmisto.
-Mikkeli-Lappeentie on ollut talvikäytössä jo 1500-luvulla ja raivattu kesäkäyttöön viimeistään 1600-luvulla.