Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kontiolahti
 
Jakokosken kanava
 
Kuvaus:

Jakokosken kanava on osa Pielisjoen laajaa, 1870-luvulla toteutettua kanavahanketta. Kanava valmistui 1879 ja uudistettiin 1907. Nykyisellään se muodostaa täydellisen, toimintakuntoisen kanavakokonaisuuden, johon kuuluu kanavanhoitajan asunto ja talousrakennuksia. Merenkulkuhallitus hoitaa aluetta kanavamuseona.