Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lieksa
 
Pankakosken teollisuusalue
 
Kuvaus:

Pankakosken 1820-luvulla perustettu rautaruukki on sijainnut kaksihaaraisen Pankakosken keskelle jääneellä saarella. Ennen 1960-luvulla tapahtunutta valjastamista koski oli Itä-Suomen komeimpia. Rautaruukin aikaiset teollisuusrakennukset ovat hävinneet ja niiden paikat ovat jääneet myöhempien puuhiomo- ja kartonkitehtaan rakennusten (1912-61) alle. Sen sijaan vuosisadan vaihteessa rakennetut ruukin isännöitsijän, virkailijoiden ja työntekijöiden asuinrakennukset ovat suurelta osin säilyneet ja ne muodostavat yhdessä myöhempien työväenasuntojen kanssa yhtenäisiä kokonaisuuksia Niskan ja Heittopellon alueilla.