Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Mikkeli
 
Porrassalmen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Mikkelin maalaiskunnan puolella Porrassalmen kulttuurimaisema jatkuu laajana peltoaukeana molemmin puolin vanhaa maantietä. Porrassalmen taistelu käytiin näissä maisemissa 1789. Muistokivi on vuodelta 1923 (A.Lindgren).
-Tuukkalan talo on rakennettu apteekkari Reimanin huvilaksi 1800-luvun lopulla. Peltoaukean keskellä sijaitseva Tuukkalan Nuutila on perinteinen tilakokonaisuus viime vuosisadalta.
-Kyyhkylän entisen ratsutilan vanha päärakennus on vuodelta 1856. Se korotettiin kaksikerroksiseksi ja muutettiin klassistiseen asuun 1928. Piha-alueella on joukko 1900-luvun talousrakennuksia. Kyyhkylässä toimii Sotainvalidien Veljesliiton kuntoutussairaala.
-Olkkolanniemessä sijaitseva Pellosniemi on entinen Olkkolan säterikartano. Päärakennus on vanhimmlita osin 1790-luvulta. Myös pihapiirin aitat ovat 1700-luvulta.
-Porrassalmen rannalla oleva kauppaneuvos Pulkkisen huvila (nyk. Porrassalmen Pitopalvelu) on vuodelta 1909.
-Olkkolanniemen koulu on vuosisadan alusta.
-Olkkolanniemen Hietalahti on entinen kestikievari, jonka päärakennuksen nykyasu on vuodelta 1922.
-Olkkolanniemen Lenjus on vanha ratsutila, jonka eheässä rakennusryhmässä päärakennus on vuodelta 1785, aitta 1700-luvulta ja talli 1800-luvun lopulta. Rakennusryhmän pohjoispuolella on Kirkkotalliksi kutsuttu lato, joka on rakennettu 1776 puretun Mikkelin puukirkon hirsistä.
-Mikkeli-Lappeentie on ollut talvikäytössä jo 1500-luvulla ja raivattu kesäkäyttöön viimeistään 1600-luvulla.