Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nurmes
 
Ylikylän rantakylä
 
Kuvaus:

Ylikylä sijaitsee vaihtelevassa rantamaisemassa Roukkalanjärven ja Ylikylänjärven kupeessa. Maisemakuva on pienimuotoista. Merkittävä osa tilojen päärakennuksista on 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alkupuolelta. Perinteisiä pihapiirejä on säilynyt mm. Niemen, Roukkajan ja Mustolan tiloilla. Uusi rakennuskanta sopeutuu vanhaan, suhteellisen harvaan rakenteeseen. Kylän läpi mutkittelee vanha maantie.