Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pyhäselkä
 
Mulon kumparekylä
 
Kuvaus:

Mulon kylän asutus on sijoittunut laakeiden peltoaukeiden ympäröimälle mäenkumpareelle.